1.

ارائه مدلی به منظور شناسایی و رتبه‌بندی موانع جو سازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد (مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 49)، آذر 1399، صفحه 133-145
ابوالفضل صمدیان؛ فتاح ناظم؛ افسانه صابرگرکانی

2.

شناسایی مولفه های رفتار حسابرس مبتنی بر سرمایه اجتماعی به روش ترکیبی کیفی، دلفی فازی و ISM

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 145-158
علیرضا زند؛ علی نجفی مقدم

3.

طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 67-84
رضا زینی وندمقدم؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ مهرداد متانی؛ محسن عارف نژاد

4.

طراحی مدل مفهومی تولید سبز با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

دوره 23، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 1-16
آفرین رضایی؛ حسن دهقان دهنوی؛ حمید بابائی میبدی؛ علیرضا انوری

5.

مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر مهاجرت منابع انسانی از ایران

دوره 16، شماره 55، اردیبهشت 1401، صفحه 1-22
محسن نیازی؛ حلیمه حسین پناهی؛ رحیم بایزیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب