1.

تبیین ارزیابی ذهنی مطلوبیت منظر صوتی بازار تبریز و اثرپذیری آن از تواتر و دلیل حضور افراد در بازار

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 59-72
عباس غفاری؛ مرتضی میرغلامی؛ بیتا شفائی

2.

سنجش مؤلفه‌های پایداری اجتماعی در بازار تاریخی تبریز بر اساس دیدگاه کسبه

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-19
رضا شعاری؛ میرسعید موسوی؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ اسداله شفیع زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب