1.

بررسی «اعیان ثابته» با «کهن‌الگوها» در اندیشۀ ابن‌عربی و یونگ از منظر کارکردها

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 47-71
روشنک جهانی؛ علی سنایی؛ عظیم حمزئیان؛ حبیب الله نادری

2.

«بررسی رابطه حقیقة محمدیة با حضرت محمد در مکتب ابن‌عربی با تکیه بر قرائت شارحان»

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402
سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب