1.

ارائه مدل اثررفتار سازگار با محیط زیست شهری بر عملکرد محیطی

دوره 14، شماره 51، آذر 1401، صفحه 55-66
امیر محمد داوود زاده؛ سید مصطفی طیبی ثانی

2.

تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط‌زیست و عملکرد محیطی

دوره 24، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 241-254
خلیل صفری؛ مریم شیخی؛ صمد خباز باویل؛ ایمان حکیمی

3.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بیمارستان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌ای شناسایی فرصت‌های سازمانی و عملکرد محیطی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 99-110
فرشید اصلانی؛ فرزانه اصلانی

4.

رتبه‌بندی مولفه‌های مدیریت منابع انسانی سبز موثر بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد (رویکرد تحلیل سلسله مراتبی)

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 163-177
مهدی جانعلی زاده قزوینی؛ آذر کفاش پور؛ امیر رحیم پور؛ مصیب سامانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب