1.

پیش‌بینی تغییرات رواناب حوزه آبخیز زرینه‌رود تحت شرایط تغییر اقلیم از طریق شبیه‌سازی هیدرولوژیک

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 129-143
ملیحه راهواره؛ بهارک معتمدوزیری؛ علی‌رضا مقدم‌نیا؛ علی مریدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب