1.

ارایه الگوی مفهومی سرمایه فکری از منظر نوآوری

دوره 15، شماره 54، آذر 1401، صفحه 21-44
عباس رشیدی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی

2.

ارائه الگوی مفهومی کارآفرینی بازار مالی بر پایه هوش هیجانی

دوره 16، شماره 59، آبان 1402، صفحه 22-39
نگین مبینی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی

3.

تبیین دو مفهوم توانایی مالی و سواد مالی از منظردانش و ارایه الگوی پیشنهادی قابلیت مالی افراد

دوره 14، شماره 51، آذر 1400، صفحه 1-18
مریم خسروی فارسانی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب