1.

اثرات سینرژیستی سیستم‌های گلوتاماترژیک و هیستامینرژیک مرکزی بر اخذ غذا در جوجه‌های نوزاد: نقش گیرنده‌های NMDA گلوتاماتی

دوره 19، شماره 3، آذر 1401، صفحه 3923-3930
مینا مبرهن؛ مرتضی زنده دل؛ بیتا وزیر؛ احمد اصغری

2.

اثرات سینرژیست سیستم های نیترارژیک و گلوتامات ارژیک مرکزی بر اخذ غذا ‏در جوجه‌‌های نوزاد

دوره 18، شماره 3، آذر 1400، صفحه 3617-3624
مریم پوررحیمی؛ وهاب باباپور؛ نگار پناهی

3.

اثرات هم افزایی ال-دوپا و دوپامین با آگونیست گیرنده‌های MC3/MC4 ملانوکورتینی بر اخذ غذا در جوجه ها

دوره 19، شماره 4، دی 1401، صفحه 3967-3976
محمد بامری؛ مرتضی زنده دل؛ بیتا وزیر؛ نگار پناهی؛ احمد اصغری

4.

اثر تزریق داخل بطنی مغزی ال- دوپا و 6-هیدروکسی دوپامین بر اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین در جوجه‌های نژاد تخمگذار

دوره 18، شماره 3، آذر 1400، صفحه 3641-3648
فرهاد زنگنه؛ نگار پناهی؛ مرتضی زنده دل

5.

نقش گیرنده های MC3/MC4 ملانوکورتینی بر اخذ غذای القا شده بوسیله نسفاتین-1 در جوجه های گوشتی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 3783-3790
علی حیدرزاده؛ مرتضی زنده دل؛ حسن گیلانپور؛ وهاب باباپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب