1.

اثر کاربرد پلی آمین‌ها برسفتی بافت و فیزیولوژی پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد

دوره 11، پاییز 93، مهر 1393، صفحه 67-74
حسین شریف زادگان؛ وحید عبدوسی؛ مسعود مشهدی اکبری بوجار؛ محمد رضا نائینی

2.

بررسی تاثیر برخی از ترکیبات آمین دار بر روی ساختار و فعالیت آنزیم ریبونوکلئاز A

دوره 12، شماره 2، تیر 1389، صفحه 103-114
فرشید کفیل زاده؛ سحر جانفشان؛ حمید محمدی

3.

بررسی تاثیر تیمار لاکتوکوکوس لاکتیس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر بیان ژنهای مولد آمین‌های بیوژن در سویه‌های استافیلوکوکوس جدا شده از شیر

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3445-3454
محمد علی مسیان مقدم؛ سید امیر علی انوار؛ کیومرث امینی؛ محمد رضا خانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب