1.

ارائه الگوی تصمیم گیری کارآمد مالی کارآفرینان دانشگاهی (مطالعه فراترکیب)

دوره 3، شماره 3، آذر 1402
محمد مهدی بابائی منقاری

2.

الگوی جامع برای روش شناسی پژوهش در حسابداری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 99-138
یاسمن علی اصفهانی؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ فاطمه صراف

3.

شناسایی ابعاد شایستگی فرهنگی سازمان‌های دولتی بخش بهداشت و درمان

دوره 17، شماره 61، آبان 1402، صفحه 125-142
اقبال محمدپور؛ منصور ایراندوست؛ حمید لرستانی؛ جلیل سحابی

4.

شناسایی عوامل موثر بر شایستگی فرهنگی پزشکان و پرستاران سازمان‌های دولتی بخش بهداشت ودرمان ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 119-128
اقبال محمدپور؛ منصور ایراندوست؛ حمید لرستانی؛ جلیل سحابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب