1.

بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 152-188
بابک محمدی قهفرخی؛ داوود نصیران(نویسنده مسئول)؛ مسعود شیرانی

2.

بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران

دوره 14، 2(28 پاییز وزمستان 1400)، تیر 1401
داوود نصیران؛ بابک محمدی قهفرخی؛ مسعود شیرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب