1.

ارائه روش جدید مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری برای پردازش داده‌ جهت اتخاذ راهکارهای آینده‌پژوهی در آموزش عالی

دوره 26، شماره 2 (پیاپی 103)، شهریور 1394، صفحه 1-14

2.

ارائه یک مدل برای تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی در نظام آموزش عالی کشور

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 56)، فروردین 1382، صفحه 19-40
مینا جمشیدی مینا جمشیدی

3.

آینده‌پژوهی تجاری‌شدن آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران؛ ضرورت یا الزام!

دوره 26، شماره 1 (پیاپی 102)، اردیبهشت 1394، صفحه 1-14
علی رضا همتی؛ محمد علی گودرزی؛ ابراهیم حاجیانی

4.

اهمیت توجه به توسعه فضایی آموزش عالی در برنامه ریزی راهبردی مدیریت شهری

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1389، صفحه 39-56
دکتر کریم حمدی؛ هادی ر

5.

اولویت بندی شاخص های دسترسی به فرصت های برابر در توسعه آموزش های علمی – کاربردی کشور

دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، دی 1382، صفحه 1-16
منوچهر جواهری؛ عصمت مسعودی

6.

بازاریابی کارآفرینانه دانشگاهی: توسعه مدل با رویکرد آمیخته

دوره 16، شماره 50، اردیبهشت 1400، صفحه 43-63
مصطفی خزایی کوهپر؛ محمد جواد تقی پوریان؛ رضیه علیخانی؛ داود کیاکجوری

7.

بررسی برنامه‌های درسی رشته آموزش و پرورش ابتدایی ازدیدگاه استادان علوم تربیتی به منظور ارتقای سطح آگاهی‌های زیست محیطی دانش آموختگان این رشته

دوره 12، شماره 2، تیر 1389، صفحه 115-122
محمد حسین پور؛ محمدصادق سخاوت‌جو

8.

بررسی نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش به منظور ارائه مدل مناسب

دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، دی 1389، صفحه 113-134
دکتر پریوش جعفری؛ دکتر امینه احمدی

9.

بررسی وضعیت شاخص های جهانی شدن دانشگاه علوم پزشکی ایران برپایه آینده پژوهی

دوره 33، شماره 4 (پیاپی 131)، اسفند 1401، صفحه 27-41
سیامک سندگل؛ مجتبی معظمی؛ نرگس حسن مرادی

10.

تاثیر فناوری اطلاعات بر امنیت شغلی با نقش میانجی مهندسی اجتماعی در مجتمع ورزشی آموزشی محمودآباد

دوره 15، شماره 54، بهمن 1400، صفحه 1-10
ندا صالحی؛ نادی علیزاده

11.

تحلیل برنامه‌های آموزش زیست محیطی برای شناسایی قوت ها و ضعف ها در آموزش عالی

دوره 19، شماره 4، دی 1396، صفحه 179-191
سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ سید محمد شبیری

12.

تدوین الگوی ارتقای خرد پداگوژیکی در نظام آموزش عالی با بهره مندی از نظریه ی داده بنیاد

دوره 34، شماره 3 (پیاپی 134)، آذر 1402
فرشید خانجانیان؛ نادرقلی قورچیان؛ کامران محمدخانی؛ پریوش جعفری

13.

تدوین و اعتبار یابی مدل تجاری سازی دانش برای آموزش عالی کشور (یک مطالعه آمیخته)

دوره 31، شماره 2 (پیاپی 121)، تیر 1399
آرزو عرفان؛ محمد علی نادی

14.

توسعه کارآفرینی در آموزش عالی در افق 1440 با رویکرد پاسخگویی اجتماعی و آینده پژوهی

دوره 34، شماره 2 (پیاپی 133)، شهریور 1402، صفحه 31-43
وحیدرضا میرابی؛ محبوبه پرگو؛ حمیده رشادت جو؛ حسین وظیفه دوست

15.

رهبری کوانتومی رویکرد دانشگاه های آینده

دوره 31، شماره 1 (پیاپی 120)، خرداد 1399
حمیدرضا کمالی اردکانی؛ کامران محمدخانی؛ پریوش جعفری

16.

شناسایی چالش‌ها و مشکلات آموزش عالی کشاورزی با استفاده از نظریه‌ی مبنایی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-84
فاطمه کریمی اعتماد؛ جعفر یعقوبی؛ عبدالحمید پاپ زن

17.

شناسایی مولفه‌های بین‌المللی‌سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-18
میرمحمد موسوی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده؛ هادی رزقی شیرسوار

18.

شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های برند موفق در آموزش عالی ایران (مورد مطالعه دانشگاه فنی و حرفه‌ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401
ارسلان نامی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ محمدتقی هنری

19.

طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگ سازمانی برای نظام آموزش عالی ایران

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 173-191
فیروز مهدی؛ محمد مجتبی زاده؛ نقی کمالی

20.

عوامل موثر بر کارآفرین شدن دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 49-59
جواد مقدسی؛ معصومه کیکاوسی آرانی؛ لیلا کیکاوسی آرانی

21.

فراتحلیل ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی با تمرکز بر برنامه های توسعه

دوره 10، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 7-25
حمید سجادی؛ ابراهیم متقی

22.

فراترکیب الگوها و چارچوب های یاددهی-یادگیری: توسعه رهیافت سیستم پیچیده سازوار شونده

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 21-35
جعفر ترک زاده؛ رضا نهاوندی؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی

23.

فراترکیب مولفه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی

دوره 15، شماره 53، آذر 1400، صفحه 1-16
علیرضا نصیری فیروز؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی

24.

کاربرد کارت امتیازی متوازن در تعیین شاخص های سنجش عملکرد آموزش عالی

دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، اسفند 1397، صفحه 1-14
مهدی صادقیان سورکی؛ رضا عقیلی؛ یوسف رنجبر سودجانی

25.

مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 147-162
فهیمه طالبی؛ حسینعلی جاهد؛ ناهید ساری خانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب