1.

ارائه مدلی برای بازاریابی درونگرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال

دوره 33، شماره 2 (پیاپی 129)، شهریور 1401
راضیه کوکبی؛ کامبیز حیدرزاده؛ بهرام خیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب