1.

اولین بررسی سیتولوژیک گوش خارجی در دوگونه جوجه تیغی گوش دراز و برندت ایرانی

دوره 19، شماره 3، آذر 1401، صفحه 3907-3912
غزل آفتاب؛ فرنوش ارفعی؛ احمد اصغری؛ تقی زهرایی صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب