1.

ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نوآوری خدمات فناوری مالی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 521-540
علی بیگوند؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی؛ نرگس یزدانیان

2.

تاثیر سواد مالی، فناوری مالی و سرمایه فکری بر عملکرد در شهرداری ساوه

دوره 14، شماره 51، آذر 1401، صفحه 43-53
مجید مرادی؛ معصومه احمدیه

3.

تحلیل تاثیر فین تک بر شمول مالی در ایران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 567-587
حسن مهدوی پناه؛ مریم خلیلی عراقی؛ مهدی منتظر؛ حمیدرضا وکیلی فرد

4.

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی ارزیابی فناوری مالی در صنعت بانکی ایران مبتنی بر رویکرد ترکیبی تکنیک دنپ

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 485-512
طاهر علیزاده؛ زهره موسوی کاشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب