رحیمی پور, اکبر, تدریس حسنی, معصومه. (1396). بررسی عملکرد مالی شرکتها بااستفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل زمیسکی و مقایسه نتایج این دومدل (مطالعه موردی: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس و اورا ق بهادار). , 26(شماره 4 (پیاپی 105)), 47-58.
اکبر رحیمی پور; معصومه تدریس حسنی. "بررسی عملکرد مالی شرکتها بااستفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل زمیسکی و مقایسه نتایج این دومدل (مطالعه موردی: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس و اورا ق بهادار)". , 26, شماره 4 (پیاپی 105), 1396, 47-58.
رحیمی پور, اکبر, تدریس حسنی, معصومه. (1396). 'بررسی عملکرد مالی شرکتها بااستفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل زمیسکی و مقایسه نتایج این دومدل (مطالعه موردی: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس و اورا ق بهادار)', , 26(شماره 4 (پیاپی 105)), pp. 47-58.
رحیمی پور, اکبر, تدریس حسنی, معصومه. بررسی عملکرد مالی شرکتها بااستفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل زمیسکی و مقایسه نتایج این دومدل (مطالعه موردی: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس و اورا ق بهادار). , 1396; 26(شماره 4 (پیاپی 105)): 47-58.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب