عزیزیان شرمه, امید, طاهری زاده, مژگان, ولیزاده, محرم, قاسمی, علی, بیگمی, مریم, کمالی دلجو, افسانه. (1397). مطالعه اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) علیه برخی از میکروب‌های بیماری‌زا با منشأ غذایی. , 16(زمستان 97), 31-48.
امید عزیزیان شرمه; مژگان طاهری زاده; محرم ولیزاده; علی قاسمی; مریم بیگمی; افسانه کمالی دلجو. "مطالعه اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) علیه برخی از میکروب‌های بیماری‌زا با منشأ غذایی". , 16, زمستان 97, 1397, 31-48.
عزیزیان شرمه, امید, طاهری زاده, مژگان, ولیزاده, محرم, قاسمی, علی, بیگمی, مریم, کمالی دلجو, افسانه. (1397). 'مطالعه اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) علیه برخی از میکروب‌های بیماری‌زا با منشأ غذایی', , 16(زمستان 97), pp. 31-48.
عزیزیان شرمه, امید, طاهری زاده, مژگان, ولیزاده, محرم, قاسمی, علی, بیگمی, مریم, کمالی دلجو, افسانه. مطالعه اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) علیه برخی از میکروب‌های بیماری‌زا با منشأ غذایی. , 1397; 16(زمستان 97): 31-48.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب