سیف اللهی, سیف اله, ملکی, مریم. (1389). بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد و توسعه اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع نیروی متخصص کار در ایران با تأکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بین 1384-1388 سالها. , 2(3), 73-86.
سیف اله سیف اللهی; مریم ملکی. "بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد و توسعه اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع نیروی متخصص کار در ایران با تأکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بین 1384-1388 سالها". , 2, 3, 1389, 73-86.
سیف اللهی, سیف اله, ملکی, مریم. (1389). 'بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد و توسعه اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع نیروی متخصص کار در ایران با تأکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بین 1384-1388 سالها', , 2(3), pp. 73-86.
سیف اللهی, سیف اله, ملکی, مریم. بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد و توسعه اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع نیروی متخصص کار در ایران با تأکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بین 1384-1388 سالها. , 1389; 2(3): 73-86.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب