فتح اللهی, ثریا, فریدچهر, الهام, غریب نواز, نادر, میرابی, ,وحیدرضا. (1398). طراحی مدل ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار نوستالژیک با رویکرد شاخص‌های فرهنگی هافستد و عوامل اجتماعی، میراث و نگرش برند (مطالعه موردی: بازارهای نوستالژیک شهر تهران). , 14(44), 113-130.
ثریا فتح اللهی; الهام فریدچهر; نادر غریب نواز; ,وحیدرضا میرابی. "طراحی مدل ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار نوستالژیک با رویکرد شاخص‌های فرهنگی هافستد و عوامل اجتماعی، میراث و نگرش برند (مطالعه موردی: بازارهای نوستالژیک شهر تهران)". , 14, 44, 1398, 113-130.
فتح اللهی, ثریا, فریدچهر, الهام, غریب نواز, نادر, میرابی, ,وحیدرضا. (1398). 'طراحی مدل ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار نوستالژیک با رویکرد شاخص‌های فرهنگی هافستد و عوامل اجتماعی، میراث و نگرش برند (مطالعه موردی: بازارهای نوستالژیک شهر تهران)', , 14(44), pp. 113-130.
فتح اللهی, ثریا, فریدچهر, الهام, غریب نواز, نادر, میرابی, ,وحیدرضا. طراحی مدل ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار نوستالژیک با رویکرد شاخص‌های فرهنگی هافستد و عوامل اجتماعی، میراث و نگرش برند (مطالعه موردی: بازارهای نوستالژیک شهر تهران). , 1398; 14(44): 113-130.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب