کاشف, مجید, بهادری, فاطمه, شهیدی, فرشته. (1399). مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی به همراه مصرف مکمل کوئرستین بر سطح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) بافت قلب در رت‌های نر نژاد ویستار. , 18(زمستان 99), 97-106.
مجید کاشف; فاطمه بهادری; فرشته شهیدی. "مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی به همراه مصرف مکمل کوئرستین بر سطح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) بافت قلب در رت‌های نر نژاد ویستار". , 18, زمستان 99, 1399, 97-106.
کاشف, مجید, بهادری, فاطمه, شهیدی, فرشته. (1399). 'مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی به همراه مصرف مکمل کوئرستین بر سطح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) بافت قلب در رت‌های نر نژاد ویستار', , 18(زمستان 99), pp. 97-106.
کاشف, مجید, بهادری, فاطمه, شهیدی, فرشته. مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی به همراه مصرف مکمل کوئرستین بر سطح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) بافت قلب در رت‌های نر نژاد ویستار. , 1399; 18(زمستان 99): 97-106.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب