علیزاده, نادی, پایدار, فرانک, انصاری, حمزه علی. (1399). .بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران.. , 14(شماره 2 (پیاپی 48)), 87-101.
نادی علیزاده; فرانک پایدار; حمزه علی انصاری. ".بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران.". , 14, شماره 2 (پیاپی 48), 1399, 87-101.
علیزاده, نادی, پایدار, فرانک, انصاری, حمزه علی. (1399). '.بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران.', , 14(شماره 2 (پیاپی 48)), pp. 87-101.
علیزاده, نادی, پایدار, فرانک, انصاری, حمزه علی. .بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران.. , 1399; 14(شماره 2 (پیاپی 48)): 87-101.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب