کشوریان ازاد, رقیه, اعتباریان خوراسگانی, اکبر, هادی پیکانی, مهربان, شاهنوشی, مجتبی. (1400). ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی. , 12(2(پیاپی 42تابستان 1400)), 1-29.
رقیه کشوریان ازاد; اکبر اعتباریان خوراسگانی; مهربان هادی پیکانی; مجتبی شاهنوشی. "ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی". , 12, 2(پیاپی 42تابستان 1400), 1400, 1-29.
کشوریان ازاد, رقیه, اعتباریان خوراسگانی, اکبر, هادی پیکانی, مهربان, شاهنوشی, مجتبی. (1400). 'ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی', , 12(2(پیاپی 42تابستان 1400)), pp. 1-29.
کشوریان ازاد, رقیه, اعتباریان خوراسگانی, اکبر, هادی پیکانی, مهربان, شاهنوشی, مجتبی. ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی. , 1400; 12(2(پیاپی 42تابستان 1400)): 1-29.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب