بیدگلی, محمد, اسماعیل زاده مقری, علی, تقوی, مهدی, دامن کشیده, مرجان. (1400). آزﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ تأثیر ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ﺭﯾﺴﮏ نقدینگی ﻭ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران. , 10(40), 425-450.
محمد بیدگلی; علی اسماعیل زاده مقری; مهدی تقوی; مرجان دامن کشیده. "آزﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ تأثیر ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ﺭﯾﺴﮏ نقدینگی ﻭ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران". , 10, 40, 1400, 425-450.
بیدگلی, محمد, اسماعیل زاده مقری, علی, تقوی, مهدی, دامن کشیده, مرجان. (1400). 'آزﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ تأثیر ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ﺭﯾﺴﮏ نقدینگی ﻭ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران', , 10(40), pp. 425-450.
بیدگلی, محمد, اسماعیل زاده مقری, علی, تقوی, مهدی, دامن کشیده, مرجان. آزﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ تأثیر ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ﺭﯾﺴﮏ نقدینگی ﻭ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران. , 1400; 10(40): 425-450.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب