جوان امانی, ودود, اکبری, حمید. (1401). تأثیر ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻳﺎبی و ﺻﺎدرات محصولات ﺷﺮﻛﺖ‌های داﻧﺶ بنیان در ﺑﺎزار ﻛﺸﻮرهای همسایه (مورد مطالعه: مشتریان ﺷﺮﻛﺖ‌های داﻧﺶ بنیان ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى مازندران). , 17(54), 93-110.
ودود جوان امانی; حمید اکبری. "تأثیر ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻳﺎبی و ﺻﺎدرات محصولات ﺷﺮﻛﺖ‌های داﻧﺶ بنیان در ﺑﺎزار ﻛﺸﻮرهای همسایه (مورد مطالعه: مشتریان ﺷﺮﻛﺖ‌های داﻧﺶ بنیان ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى مازندران)". , 17, 54, 1401, 93-110.
جوان امانی, ودود, اکبری, حمید. (1401). 'تأثیر ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻳﺎبی و ﺻﺎدرات محصولات ﺷﺮﻛﺖ‌های داﻧﺶ بنیان در ﺑﺎزار ﻛﺸﻮرهای همسایه (مورد مطالعه: مشتریان ﺷﺮﻛﺖ‌های داﻧﺶ بنیان ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى مازندران)', , 17(54), pp. 93-110.
جوان امانی, ودود, اکبری, حمید. تأثیر ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻳﺎبی و ﺻﺎدرات محصولات ﺷﺮﻛﺖ‌های داﻧﺶ بنیان در ﺑﺎزار ﻛﺸﻮرهای همسایه (مورد مطالعه: مشتریان ﺷﺮﻛﺖ‌های داﻧﺶ بنیان ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى مازندران). , 1401; 17(54): 93-110.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب