ذبیحی, سیدمحمدقائم, سلیمی فر, مصطفی, احمدی شادمهری, محمدظاهر, صالح نیا, نرگس. (1400). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR) (شواهدی از کشورهای منا (MENA)). , 11(39 (زمستان ۱۴۰۰)), 1-22. doi: 10.30495/jae.2022.65405.1398
سیدمحمدقائم ذبیحی; مصطفی سلیمی فر; محمدظاهر احمدی شادمهری; نرگس صالح نیا. "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR) (شواهدی از کشورهای منا (MENA))". , 11, 39 (زمستان ۱۴۰۰), 1400, 1-22. doi: 10.30495/jae.2022.65405.1398
ذبیحی, سیدمحمدقائم, سلیمی فر, مصطفی, احمدی شادمهری, محمدظاهر, صالح نیا, نرگس. (1400). 'بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR) (شواهدی از کشورهای منا (MENA))', , 11(39 (زمستان ۱۴۰۰)), pp. 1-22. doi: 10.30495/jae.2022.65405.1398
ذبیحی, سیدمحمدقائم, سلیمی فر, مصطفی, احمدی شادمهری, محمدظاهر, صالح نیا, نرگس. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR) (شواهدی از کشورهای منا (MENA)). , 1400; 11(39 (زمستان ۱۴۰۰)): 1-22. doi: 10.30495/jae.2022.65405.1398


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب