جعفری پور, میثم, رمضان احمدی, محمد, مظاهری, اسماعیل, آرمن, سید عزیز. (1401). نقش‏ مدیریت‏ ریسک‏ در‏ تعدیل‏ مدل‏های‏ تک‏ و‏ چند‏ عاملی‏ قیمت‏گذاری‏ دارایی‏های‏ سرمایه‏ای‏ و‏ مقایسه‏ پذیری‏ آن‏ها‏ با‏ رویکرد‏ آزمون‏ GRS. , 15(54), 135-148. doi: 10.30495/jfksa.2022.20594
میثم جعفری پور; محمد رمضان احمدی; اسماعیل مظاهری; سید عزیز آرمن. "نقش‏ مدیریت‏ ریسک‏ در‏ تعدیل‏ مدل‏های‏ تک‏ و‏ چند‏ عاملی‏ قیمت‏گذاری‏ دارایی‏های‏ سرمایه‏ای‏ و‏ مقایسه‏ پذیری‏ آن‏ها‏ با‏ رویکرد‏ آزمون‏ GRS". , 15, 54, 1401, 135-148. doi: 10.30495/jfksa.2022.20594
جعفری پور, میثم, رمضان احمدی, محمد, مظاهری, اسماعیل, آرمن, سید عزیز. (1401). 'نقش‏ مدیریت‏ ریسک‏ در‏ تعدیل‏ مدل‏های‏ تک‏ و‏ چند‏ عاملی‏ قیمت‏گذاری‏ دارایی‏های‏ سرمایه‏ای‏ و‏ مقایسه‏ پذیری‏ آن‏ها‏ با‏ رویکرد‏ آزمون‏ GRS', , 15(54), pp. 135-148. doi: 10.30495/jfksa.2022.20594
جعفری پور, میثم, رمضان احمدی, محمد, مظاهری, اسماعیل, آرمن, سید عزیز. نقش‏ مدیریت‏ ریسک‏ در‏ تعدیل‏ مدل‏های‏ تک‏ و‏ چند‏ عاملی‏ قیمت‏گذاری‏ دارایی‏های‏ سرمایه‏ای‏ و‏ مقایسه‏ پذیری‏ آن‏ها‏ با‏ رویکرد‏ آزمون‏ GRS. , 1401; 15(54): 135-148. doi: 10.30495/jfksa.2022.20594


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب