عزیزپناه, مریم, صیادی سومار, علی, اوشنی, محمد. (1401). بررسی‏ ‏‏اثر‏ ‏‏کاربست‏ ‏‏فنون‏ ‏‏حسابداری‏ ‏‏مدیریت‏ ‏‏بر‏ ‏‏پایداری‏ ‏‏شرکت‏ ‏‏با‏ ‏‏نقش‏ ‏‏تعدیل‏ ‏‏کنندگی‏ ‏‏فرهنگ‏ ‏‏سازمانی‏ ‏‏بر‏ ‏‏اساس‏ ‏‏مدل‏ ‏‏لبدوف. , 15(54), 129-146. doi: 10.30495/jma.2022.21078
مریم عزیزپناه; علی صیادی سومار; محمد اوشنی. "بررسی‏ ‏‏اثر‏ ‏‏کاربست‏ ‏‏فنون‏ ‏‏حسابداری‏ ‏‏مدیریت‏ ‏‏بر‏ ‏‏پایداری‏ ‏‏شرکت‏ ‏‏با‏ ‏‏نقش‏ ‏‏تعدیل‏ ‏‏کنندگی‏ ‏‏فرهنگ‏ ‏‏سازمانی‏ ‏‏بر‏ ‏‏اساس‏ ‏‏مدل‏ ‏‏لبدوف". , 15, 54, 1401, 129-146. doi: 10.30495/jma.2022.21078
عزیزپناه, مریم, صیادی سومار, علی, اوشنی, محمد. (1401). 'بررسی‏ ‏‏اثر‏ ‏‏کاربست‏ ‏‏فنون‏ ‏‏حسابداری‏ ‏‏مدیریت‏ ‏‏بر‏ ‏‏پایداری‏ ‏‏شرکت‏ ‏‏با‏ ‏‏نقش‏ ‏‏تعدیل‏ ‏‏کنندگی‏ ‏‏فرهنگ‏ ‏‏سازمانی‏ ‏‏بر‏ ‏‏اساس‏ ‏‏مدل‏ ‏‏لبدوف', , 15(54), pp. 129-146. doi: 10.30495/jma.2022.21078
عزیزپناه, مریم, صیادی سومار, علی, اوشنی, محمد. بررسی‏ ‏‏اثر‏ ‏‏کاربست‏ ‏‏فنون‏ ‏‏حسابداری‏ ‏‏مدیریت‏ ‏‏بر‏ ‏‏پایداری‏ ‏‏شرکت‏ ‏‏با‏ ‏‏نقش‏ ‏‏تعدیل‏ ‏‏کنندگی‏ ‏‏فرهنگ‏ ‏‏سازمانی‏ ‏‏بر‏ ‏‏اساس‏ ‏‏مدل‏ ‏‏لبدوف. , 1401; 15(54): 129-146. doi: 10.30495/jma.2022.21078


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب