اژدری, المیرا, حسن پور, شاهین, وزیر, بیتا. (1401). مطالعه اثرات ضد دردی عصاره دارچین (Cinnamomum) در تست صفحه داغ و تقابل اثر آن با مسیرهای اوپیوئیدرژیک، دوپامینرژیک، سروتونینرژیک و هیستامینرژیک در موش کوچک آزمایشگاهی. , 19(شماره 3), 3893-3900. doi: 10.30495/jcp.2022.21595
المیرا اژدری; شاهین حسن پور; بیتا وزیر. "مطالعه اثرات ضد دردی عصاره دارچین (Cinnamomum) در تست صفحه داغ و تقابل اثر آن با مسیرهای اوپیوئیدرژیک، دوپامینرژیک، سروتونینرژیک و هیستامینرژیک در موش کوچک آزمایشگاهی". , 19, شماره 3, 1401, 3893-3900. doi: 10.30495/jcp.2022.21595
اژدری, المیرا, حسن پور, شاهین, وزیر, بیتا. (1401). 'مطالعه اثرات ضد دردی عصاره دارچین (Cinnamomum) در تست صفحه داغ و تقابل اثر آن با مسیرهای اوپیوئیدرژیک، دوپامینرژیک، سروتونینرژیک و هیستامینرژیک در موش کوچک آزمایشگاهی', , 19(شماره 3), pp. 3893-3900. doi: 10.30495/jcp.2022.21595
اژدری, المیرا, حسن پور, شاهین, وزیر, بیتا. مطالعه اثرات ضد دردی عصاره دارچین (Cinnamomum) در تست صفحه داغ و تقابل اثر آن با مسیرهای اوپیوئیدرژیک، دوپامینرژیک، سروتونینرژیک و هیستامینرژیک در موش کوچک آزمایشگاهی. , 1401; 19(شماره 3): 3893-3900. doi: 10.30495/jcp.2022.21595


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب