غنیون, آرزو, نوبری, علیرضا, مجیدی, مریم, افشار نژاد, علیرضا. (1402). تبیین ‏عوامل ‏مؤثر ‏بر ‏الگوی ‏یادگیری ‏سازمانی ‏در ‏نظارت ‏بر ‏تجارت ‏خارجی با ‏رویکرد ‏توسعه ‏اقتصادی ‏– ‏اجتماعی (مطالعه ‏موردی: ‏سازمان ‏گمرک). , 15(59), 23-31. doi: 10.30495/jisds.2023.71409.11841
آرزو غنیون; علیرضا نوبری; مریم مجیدی; علیرضا افشار نژاد. "تبیین ‏عوامل ‏مؤثر ‏بر ‏الگوی ‏یادگیری ‏سازمانی ‏در ‏نظارت ‏بر ‏تجارت ‏خارجی با ‏رویکرد ‏توسعه ‏اقتصادی ‏– ‏اجتماعی (مطالعه ‏موردی: ‏سازمان ‏گمرک)". , 15, 59, 1402, 23-31. doi: 10.30495/jisds.2023.71409.11841
غنیون, آرزو, نوبری, علیرضا, مجیدی, مریم, افشار نژاد, علیرضا. (1402). 'تبیین ‏عوامل ‏مؤثر ‏بر ‏الگوی ‏یادگیری ‏سازمانی ‏در ‏نظارت ‏بر ‏تجارت ‏خارجی با ‏رویکرد ‏توسعه ‏اقتصادی ‏– ‏اجتماعی (مطالعه ‏موردی: ‏سازمان ‏گمرک)', , 15(59), pp. 23-31. doi: 10.30495/jisds.2023.71409.11841
غنیون, آرزو, نوبری, علیرضا, مجیدی, مریم, افشار نژاد, علیرضا. تبیین ‏عوامل ‏مؤثر ‏بر ‏الگوی ‏یادگیری ‏سازمانی ‏در ‏نظارت ‏بر ‏تجارت ‏خارجی با ‏رویکرد ‏توسعه ‏اقتصادی ‏– ‏اجتماعی (مطالعه ‏موردی: ‏سازمان ‏گمرک). , 1402; 15(59): 23-31. doi: 10.30495/jisds.2023.71409.11841


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب