معظمی, آرزو, قدوسی, جمال, آل شیخ, علی اصغر, سلطانی, سعید. (1402). مدلسازی تخصیص و پهنه‏بندی اراضی شهری با استفاده از سیستم پویای تصمیم‏یار مکانی (DSDSS) با رویکرد ارزیابی تلفیقی مکانی (DISA) بر اساس شاخصهای زیست‏محیطی در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چادگان). , 25(4), 103-114. doi: 10.30495/jest.2022.58978.5309
آرزو معظمی; جمال قدوسی; علی اصغر آل شیخ; سعید سلطانی. "مدلسازی تخصیص و پهنه‏بندی اراضی شهری با استفاده از سیستم پویای تصمیم‏یار مکانی (DSDSS) با رویکرد ارزیابی تلفیقی مکانی (DISA) بر اساس شاخصهای زیست‏محیطی در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چادگان)". , 25, 4, 1402, 103-114. doi: 10.30495/jest.2022.58978.5309
معظمی, آرزو, قدوسی, جمال, آل شیخ, علی اصغر, سلطانی, سعید. (1402). 'مدلسازی تخصیص و پهنه‏بندی اراضی شهری با استفاده از سیستم پویای تصمیم‏یار مکانی (DSDSS) با رویکرد ارزیابی تلفیقی مکانی (DISA) بر اساس شاخصهای زیست‏محیطی در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چادگان)', , 25(4), pp. 103-114. doi: 10.30495/jest.2022.58978.5309
معظمی, آرزو, قدوسی, جمال, آل شیخ, علی اصغر, سلطانی, سعید. مدلسازی تخصیص و پهنه‏بندی اراضی شهری با استفاده از سیستم پویای تصمیم‏یار مکانی (DSDSS) با رویکرد ارزیابی تلفیقی مکانی (DISA) بر اساس شاخصهای زیست‏محیطی در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چادگان). , 1402; 25(4): 103-114. doi: 10.30495/jest.2022.58978.5309


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب