زارع رفیع, سمانه, تقی نتاج ملکشاه, غلامحسن, جهانشاد, آزیتا, حیدر پور, فرزانه. (1403). شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانکهای غیر دولتی ایران با استفاده از تحلیل فراترکیب و روش سوارا و ارائه راهکار به کمک تکنیک آراس.. , 13(52), 63-92.
سمانه زارع رفیع; غلامحسن تقی نتاج ملکشاه; آزیتا جهانشاد; فرزانه حیدر پور. "شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانکهای غیر دولتی ایران با استفاده از تحلیل فراترکیب و روش سوارا و ارائه راهکار به کمک تکنیک آراس.". , 13, 52, 1403, 63-92.
زارع رفیع, سمانه, تقی نتاج ملکشاه, غلامحسن, جهانشاد, آزیتا, حیدر پور, فرزانه. (1403). 'شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانکهای غیر دولتی ایران با استفاده از تحلیل فراترکیب و روش سوارا و ارائه راهکار به کمک تکنیک آراس.', , 13(52), pp. 63-92.
زارع رفیع, سمانه, تقی نتاج ملکشاه, غلامحسن, جهانشاد, آزیتا, حیدر پور, فرزانه. شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانکهای غیر دولتی ایران با استفاده از تحلیل فراترکیب و روش سوارا و ارائه راهکار به کمک تکنیک آراس.. , 1403; 13(52): 63-92.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب