حیدرپور, حمیدرضا, همت, مسعود. (1402). «رویکردی تطبیقی به جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه؛(گامی به سوی جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران)». , 19(شماره 3 (پیاپی 57)), 99-120. doi: 10.30495/jlap.2024.76261.1766
حمیدرضا حیدرپور; مسعود همت. "«رویکردی تطبیقی به جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه؛(گامی به سوی جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران)»". , 19, شماره 3 (پیاپی 57), 1402, 99-120. doi: 10.30495/jlap.2024.76261.1766
حیدرپور, حمیدرضا, همت, مسعود. (1402). '«رویکردی تطبیقی به جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه؛(گامی به سوی جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران)»', , 19(شماره 3 (پیاپی 57)), pp. 99-120. doi: 10.30495/jlap.2024.76261.1766
حیدرپور, حمیدرضا, همت, مسعود. «رویکردی تطبیقی به جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه؛(گامی به سوی جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران)». , 1402; 19(شماره 3 (پیاپی 57)): 99-120. doi: 10.30495/jlap.2024.76261.1766


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب