ﺟﻮان ﺑﺨﺖ اﻣﯿﺮی, ﺳﺘﺎره, ﺧﺎﺗﻤﯽ, ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی. (1391). بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در تهران با رویکردآنالیز رگرسیون سال 1384. , 10(شماره 1(20-پیاپی31)), 15-28.
ﺳﺘﺎره ﺟﻮان ﺑﺨﺖ اﻣﯿﺮی; ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﺎﺗﻤﯽ. "بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در تهران با رویکردآنالیز رگرسیون سال 1384". , 10, شماره 1(20-پیاپی31), 1391, 15-28.
ﺟﻮان ﺑﺨﺖ اﻣﯿﺮی, ﺳﺘﺎره, ﺧﺎﺗﻤﯽ, ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی. (1391). 'بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در تهران با رویکردآنالیز رگرسیون سال 1384', , 10(شماره 1(20-پیاپی31)), pp. 15-28.
ﺟﻮان ﺑﺨﺖ اﻣﯿﺮی, ﺳﺘﺎره, ﺧﺎﺗﻤﯽ, ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی. بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در تهران با رویکردآنالیز رگرسیون سال 1384. , 1391; 10(شماره 1(20-پیاپی31)): 15-28.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب