. (1389). بررسی میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). , 3(شماره 3(پیاپی 7)), 1-18.
. "بررسی میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)". , 3, شماره 3(پیاپی 7), 1389, 1-18.
. (1389). 'بررسی میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)', , 3(شماره 3(پیاپی 7)), pp. 1-18.
. بررسی میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). , 1389; 3(شماره 3(پیاپی 7)): 1-18.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب