عالم تبریز, اکبر, سعیدی, حسام, دیلمی معزی, صارم. (1390). بکارگیری رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی کارایی دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی. , 22(شماره 2(پیاپی 89)), 25-36.
اکبر عالم تبریز; حسام سعیدی; صارم دیلمی معزی. "بکارگیری رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی کارایی دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی". , 22, شماره 2(پیاپی 89), 1390, 25-36.
عالم تبریز, اکبر, سعیدی, حسام, دیلمی معزی, صارم. (1390). 'بکارگیری رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی کارایی دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی', , 22(شماره 2(پیاپی 89)), pp. 25-36.
عالم تبریز, اکبر, سعیدی, حسام, دیلمی معزی, صارم. بکارگیری رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی کارایی دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی. , 1390; 22(شماره 2(پیاپی 89)): 25-36.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب