. (1387). ارتباط بین سرمایه فکری با بازده سرمایه گذاری (ROI) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. , 1(شماره 2(پیاپی 2)), 65-89.
. "ارتباط بین سرمایه فکری با بازده سرمایه گذاری (ROI) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". , 1, شماره 2(پیاپی 2), 1387, 65-89.
. (1387). 'ارتباط بین سرمایه فکری با بازده سرمایه گذاری (ROI) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران', , 1(شماره 2(پیاپی 2)), pp. 65-89.
. ارتباط بین سرمایه فکری با بازده سرمایه گذاری (ROI) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. , 1387; 1(شماره 2(پیاپی 2)): 65-89.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب