یداللهی, نازنین, خراسانی, نعمت ا..., متاجی, اسدا..., اعتماد, وحید, کاظمی جهندیزی, المیرا. (1394). بررسی مهم ترین عوامل محیطی در پراکنش گونه‌ سرخس عقابی ) Aquilinum (L.)Kuhn (Pteridium در پارک ملی گلستان. , 17(3), 149-157.
نازنین یداللهی; نعمت ا... خراسانی; اسدا... متاجی; وحید اعتماد; المیرا کاظمی جهندیزی. "بررسی مهم ترین عوامل محیطی در پراکنش گونه‌ سرخس عقابی ) Aquilinum (L.)Kuhn (Pteridium در پارک ملی گلستان". , 17, 3, 1394, 149-157.
یداللهی, نازنین, خراسانی, نعمت ا..., متاجی, اسدا..., اعتماد, وحید, کاظمی جهندیزی, المیرا. (1394). 'بررسی مهم ترین عوامل محیطی در پراکنش گونه‌ سرخس عقابی ) Aquilinum (L.)Kuhn (Pteridium در پارک ملی گلستان', , 17(3), pp. 149-157.
یداللهی, نازنین, خراسانی, نعمت ا..., متاجی, اسدا..., اعتماد, وحید, کاظمی جهندیزی, المیرا. بررسی مهم ترین عوامل محیطی در پراکنش گونه‌ سرخس عقابی ) Aquilinum (L.)Kuhn (Pteridium در پارک ملی گلستان. , 1394; 17(3): 149-157.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب