., عبداله کیانی‌سلمی، عزیزاله ابراهیمی‌کهریزسنگی، اعظم مختاری. (1395). شناسایی مولکولی ژن‌های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد. , 13(شماره 3(پیاپی 54)), 1987-1996.
عبداله کیانی‌سلمی، عزیزاله ابراهیمی‌کهریزسنگی، اعظم مختاری .. "شناسایی مولکولی ژن‌های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد". , 13, شماره 3(پیاپی 54), 1395, 1987-1996.
., عبداله کیانی‌سلمی، عزیزاله ابراهیمی‌کهریزسنگی، اعظم مختاری. (1395). 'شناسایی مولکولی ژن‌های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد', , 13(شماره 3(پیاپی 54)), pp. 1987-1996.
., عبداله کیانی‌سلمی، عزیزاله ابراهیمی‌کهریزسنگی، اعظم مختاری. شناسایی مولکولی ژن‌های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد. , 1395; 13(شماره 3(پیاپی 54)): 1987-1996.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب