زارع, امین, گودینی, یاسر, ریاحی, عارف. (1394). مطالعه عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. , 4(4,3), 51-62.
امین زارع; یاسر گودینی; عارف ریاحی. "مطالعه عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬". , 4, 4,3, 1394, 51-62.
زارع, امین, گودینی, یاسر, ریاحی, عارف. (1394). 'مطالعه عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬', , 4(4,3), pp. 51-62.
زارع, امین, گودینی, یاسر, ریاحی, عارف. مطالعه عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. , 1394; 4(4,3): 51-62.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب