1.

تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی

صفحه 1-23
ماندان مومنی؛ ، صغرا پرگاری

2.

رویکرد تلفیقی مهندسـی ارزش و اصول نـاب در خـلق ارزش

صفحه 25-59
غلامرضا معمارزاده؛ علی فرهادی محلی؛ مهرزاد سرفرازی

3.

بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان در شرکت ارتباطات سیار

صفحه 60-82
خدابخش داشگرزاده؛ سعیده صارمی راد

4.

ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی

صفحه 83-114
مهدی تقوی؛ هاشم نیکومرام؛ صدیقه طوطیان

5.

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان

صفحه 115-142
سید علی اکبر افجه؛ هانا قادرپور

6.

مشارکت شهروندان درخط‌مشی گذاری عمومی

صفحه 143-163
کرم اله دانش فرد؛ مجتبی کیایی

7.

تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان

صفحه 164-190
مرتضی موسی خانی؛ دباس گرامی؛ مرتضی حضرتی

8.

بررسی ارتباط سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه

صفحه 191-213
زین‌العابدین امینی‌سابق؛ زهرا ولایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب