1.

سیاست روسیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و چالش‌های فراروی آن پس از جنگ سرد

صفحه 3-20
عبدالرضا فرجی راد؛ مریم شعبانی

2.

تحلیلی بر نقش توانمندی‌های محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رستم)

صفحه 21-38
مسعود مهدوی؛ علی شمس‌الدینی

3.

تحلیل فرایند رشد و تکوین شهر ارومیه با بهره گیری از همپوشانی عکس ها هوایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 39-54
اصغر نظریان؛ الناز همپانژاد

4.

شناسایی مکان های طبیعی مناسب جمع آوری نزولات آسمانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی) مطالعه موردی: دشت بیرجند(

صفحه 55-66
محمد حسن نامی

5.

بررسی احتمال تغییر اقلیم در استان کرمان با روش من – کندال (مطالعه موردی ایستگاه کرمان)

صفحه 67-74
بتول باهک

6.

امکان ‌سنجی صنعت توریسم در شهر خرم آباد بر اساس مدل تحلیلی SWOT

صفحه 75-90
پروانه زیویار؛ سمیه تیموری؛ مصطفی نوروزی

7.

بکارگیری مدل های آماری در شناسایی پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی : ایستگاه های کرمان و بم)

صفحه 91-103
هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ محمد علی رجایی ریزی؛ مهدیه فاتحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب