1.

شناسایی عوامل و ارزیابی تأثیر آنها بر دقت پیش بینی سود و ارتباط آن با نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-15
هاشم نیکو مرام؛ منصور گرکز

2.

بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با الگوی تصمیم گیری مدیران (مطالعه موردی: کارخانجات یخچال سازی تهران)

صفحه 17-34
کریم حمدی؛ اسماعیل کاوسی؛ حمیدرضا صهری

3.

ارائه الگویی برای ارزیابی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بازار خدمات (مطالعه موردی: بانک های شهرستان اراک)

صفحه 35-51
محمد علی عبدالوند؛ پیمان غفاری آشتیانی

4.

ارائه و تدوین مدل ناب در صنایع خدماتی با رویکرد ارزیابی خدمات در کلاس جهانی

صفحه 53-70
سید محمد سید حسینی؛ فرشید عبدی

5.

بررسی میزان عوامل مرتبط با کندی تسری نظام مدیریت کیفیت جامع در پیکره بخش دولتی ایران

صفحه 71-86
ناصر میرسپاسی؛ محمد حسین متقی؛ سنجر سلاجقه

6.

شناسایی عوامل مؤثر بر اثر بخشی سازمان های غیر دولتی جوانان ایران و ارائه یک الگوی جهت اثربخشی آن ها

صفحه 87-112
غلامرضا معمارزاده؛ اقبال پاک طینت

7.

نقش دولت الکترونیک در تسهیل به کارگیری مدیریت دولتی نوین در جمهوری اسلامی ایران و ارائه یک الگوی مناسب

صفحه 113-134
اصغر صرافی زاده؛ مهران مختاری بایع کلایی

8.

بررسی تأثیر سیاست های سرمایه در گردش بر بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صنایع شیمیایی و مواد غذایی

صفحه 135-157
امیر محمد زاده؛ لیلا نوفرستی

9.

ارائه مدلی مناسب جهت انتقال اثربخش فناوری در صنایع خودروسازی ایران

صفحه 159-169
پریوش جعفری؛ محمود سمیعی نصر

10.

برآورد اثر شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران (1384-1368)

صفحه 171-181
سید محمد اعرابی؛ گلناز شجاعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب