1.

ارزیابی نظام مدیریت عملکرد کارمندان شرکت گاز خراسان رضوی ( با استفاده از مدل بلوغ قابلیت های کارکنان (PCMM)

صفحه 1-23
غلامعباس شکاری؛ محمد شهاب شیبانی فر

2.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر سرمایه انسانی در ایران

صفحه 25-35
بهرام سحابی؛ محمد حسنی؛ امیر میرزایی

3.

رابطه بین ریتمهای زیستی انسانی با عملکرد تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه:دانشجویان رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

صفحه 37-51
سید علی اکبر افجه؛ راهله جباری

4.

بررسی تاثیر نوسانات جریانات نقدی بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 53-69
یونس بادآور نهندی؛ حسین بیورانی؛ حمزه آب روان

5.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش(KM) در دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی

صفحه 71-90
ایوب پژوهان؛ علیرضا امیرکبیری

6.

بررسی اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ضریب واکنش سود

صفحه 91-102
محمدرضا شورورزی؛ افسانه افروزمنش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب