1.

تشخیص مولکولی رئو ویروسهای طیور با روشهای Nested/RT-PCR در نمونه های بافتی حاصل از گله های مشکوک به بیماری در برخی استانهای کشور

صفحه 367-374
ناصر هرزندی؛ هادی کیوانفر؛ عبدالحمید شوشتری پورمحمره؛ سید علی پور بخش

2.

تشخیص باقیمانده های آنتی بیوتیکی کلروآمفنیکل ، نیتروفورانها ، فورازولیدن ،ماتریکس ها و باقیمانده های دارویی در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در ایران

صفحه 375-384
عباسعلی مطلبی مغانجوقی

3.

تعیین میزان باقیمانده سرب در نمونه های ماهیچه ،کبد وکلیه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اصفهان

صفحه 385-394
ابراهیم رحیمی؛ نوردهر رکنی؛ مهرداد قوامی؛ عبدالحمد حسنی طباطبائی

4.

ارزیابی فراوانی مایکوپلاسما در مخازن شیر گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان شهرکرد با دو روش کشت و PCR

صفحه 395-402
علی شریف زاده؛ عبدالحمد حسنی طباطبائی؛ سید علی پور بخش

5.

بررسی میزان شیوع مالاسزیا در پوست اسبهای استان گلستان و تعیین هویت آنها

صفحه 403-410
سید جمال هاشمی؛ آیت نصراللهی عمران؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ علیرضا خسروی

6.

بررسی انگلهای آبشش 8 گونه ماهی تالاب چغاخور استان چهارمحال بختیاری و معرفی گونه Dactylogyrus spiralis در کپور معمولی ایران

صفحه 411-418
مهدی رئیسی؛ مریم برزگر؛ کامران علیمردانی؛ بهیار جلالی

7.

اثر دمای نگهداری و تعداد میکروب اولیه تلقیح شده بر مدت زمان بقای اشریشیا کلی O111:B4 درماست

صفحه 419-424
گیتی کریم؛ سعید بکائی؛ مظفر اسماعیل پور

8.

تشخیص آلودگی گله های پرورش بوقلمون اطراف تهران وساوه به نمو – ویروس با استفاده از روش الایزا

صفحه 425-428
نریمان شیخی

9.

اولین گزارش از بررسی شیوع سنگ کیسه صفرادر بزهای کشتارگاههای اطراف تهران

صفحه 429-432
زهره خاکی؛ ایرج سهرابی حقدوست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب