1.

توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی اجزاء متشکله سود در مقایسه با رقم کلی آن

صفحه 5-17
دکتر رضا شباهنگ؛ زهرا لشگری

2.

ارزیابی تاثیر سیاست های مدیریت تقاضا (قیمتی و غیرقیمتی) بر صرفه جویی مصرف انرژی در کشور با استفاده ازمدل یکپارچه انرژی

صفحه 19-32
محمدرضا شریف آزاده؛ علی اصغر اسماعیل نیا

3.

مروری بر سیر تحول مجازی شدن سازمانها (از نگرش نیوتنی به نظریه کوانتومی)

صفحه 33-40
حسن میرزایی اهرنجانی؛ فرزاد بزرگی

4.

تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه شهر تهران و ارائه یک الگوی مناسب جهت کاربرد آن

صفحه 41-51
علی تقی پورظهیر؛ نازیا سادات ناصری

5.

تحقیقی در مورد عملکرد چند رنگ مختلف در آگهی اینترنتی و رنگ پس زمینه صفحات وب در شرایط معین

صفحه 53-65
حسین وظیفه دوست؛ مهرزاد کاری

6.

ارائه مدلی جهت تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزش عالی کشور در هزاره سوم

صفحه 67-80
نادر قلی قورچیان؛ سید فرهاد افتخارزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب