1.

الگوهای سینوپتیکی سیلاب های رودخانه گرگان

صفحه 3-22
بهلول علیجانی؛ طواق گل پرنیان

2.

مبانی طراحی اقلیمی واحدهای مسکونی شهر یزد ( مبانی حرارتی و نورگیری )

صفحه 23-34
سعید جهانبخش؛ نجما اسمعیل پور

3.

استفاده از نقشه های حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی چاه های آب شرب

صفحه 35-49
حمیدرضا ناصری؛ مجتبی قره محمودلو

4.

علل و پیامدهای زمین ریخت شناختی شق های زمین در اشکذر یزد

صفحه 50-67
ایرج جباری؛ علی رضاییان

5.

مورفومتری مخروط افکنه های حوضه میقان (اراک )

صفحه 68-78
محمود علائی طالقانی

6.

ارزیابی روش تحلیل ماتریسی(سلولی) ( GIS ) در تعیین نواحی مستعد حرکت های دامنه ای

صفحه 79-96
منیزه قهرودی تالی

7.

پیش بینی کوتاه مدت سرمازدگی محصولات کشاورزی با استفاده از رابطـۀ دمای نقطۀ شبنم و دمای حداقل در شهر مشهد

صفحه 97-105
علیرضا شهاب فر؛ کوروش احترامیان؛ محمد معتمدی

8.

یخبندان بزرگ (قبل از حداکثر یخچالی پایانی) درکوه های جنوب شرق ایران: نمونه موردی ماسیف کوه جوپار در زاگرس

صفحه 106-106
ماتیاس کوله


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب