1.

مروری بر نظریه های اجتماعی و مدیریت محیط زیست

صفحه 3-11
ناصر محرم نژاد؛ مهناز تهرانی

2.

تعیین روش مناسب برای تخمین ضریب جذب MTBE توسّط خاک پالایشگاه تهران (شهرری)

صفحه 13-20
محمّد نیکخواه منفرد؛ محمّدرضا صبور

3.

بررسی میزان آلودگی منتشر شده در قطع هر مترمکعب چوب بوسیله اره موتوری (منطقه مورد مطالعه: جنگلهای پایین بند صنایع چوب و کاغذ مازندران)

صفحه 21-27
مجید لطفعلیان؛ نغیمه بدراقی؛ حامد نقوی

4.

بررسی اثرات زیست محیطی دریاچه سد زاینده رود

صفحه 29-42
مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان

5.

بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست ناشی از آلودگیهای فرامرزی و تخریب بین المللی محیط زیست

صفحه 43-50
فرهاد دبیر ی؛ - سید عباس پورهاشمی؛ مریم السادات موسوی

6.

بررسی اثرات تخلیه گل و کنده های حفاری بر محیط زیست و بستر زی های در یایی

صفحه 51-56
رضا فولادی فرد

7.

محیط زیست جنگل در پرتو اصول حقوق عمومی

صفحه 57-62
علی بابایی مهر

8.

مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه

صفحه 63-70
ناصر محرم نژاد؛ سمیرا خدیوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب