1.

بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی

صفحه 1-13
پریوش رئیسیان فرد دشتکی؛ سید حسن طباطبائی؛ محمدرضا نوری امام‌زاده‌ای؛ علیرضا حسین‌پور

2.

تغییرات دانه‎بندی رسوبات معلق رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه (مطالعه موردی: رودخانه واز)

صفحه 15-22
سیّدحمیدرضا صادقی؛ سودابه قره‌محمودلی

3.

تأثیر شستشوی لترال‌های آبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌های PCJ و UniRam هنگام کاربرد پساب تصفیه‌شده

صفحه 23-35
عظیمه عسگری؛ مهدی قیصری؛ فاطمه صفریان

4.

برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌های پوشش گیاهی و دمای سطح خاک و شاخص نرمال‌شده رطوبت با استفاده از تصاویر MODIS

صفحه 37-45
فاطمه خانمحمدی؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی

5.

شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop

صفحه 47-64
محمد قربانیان کردآبادی؛ عبدالمجید لیاقت؛ ابراهیم وطن‌خواه؛ حمیده نوری

6.

ارزیابی روش‌های آزمون گاما، تحلیل خوشه‌ای، تحلیل تابع تشخیص و منحنی‌های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه‌ای رسوب معلق

صفحه 65-85
حسین خیرفام؛ مهدی وفاخواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب