1.

اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما

صفحه 1-13
مجید علی‌حوری؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ علیرضا کیانی

2.

تأثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در اراضی تحت کشت برنج (Oryza Sativa)

صفحه 15-28
نجمه خدادادی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ شهرام کیانی

3.

تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌آکریل‌آمید بر هدررفت خاک

صفحه 29-38
سیّد حمیدرضا صادقی؛ زینب کریمی؛ حسین‌علی بهرامی

4.

ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های فرکتالی و روش‌های کلاسیک

صفحه 39-51
شیوا محمدیان خراسانی؛ مهدی همایی؛ ابراهیم پذیرا

5.

ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توأم تحت شرایط اقلیمی ایران

صفحه 53-64
آیدا هاشمی نسب؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو

6.

کاربرد روش‌های آماری چند‌متغیره و شاخص‌های زیست‌محیطی در ارزیابی توزیع فلزات سنگین

صفحه 65-76
هاشم شمس‌الدین؛ وحیدرضا جلالی؛ اعظم جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب