1.

بررسی سرایت‌ تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور)

صفحه 1-18
هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی؛ عبدالمجید دهقان

2.

مدیریت سیاسی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار: آزمون نظریه اقتصاد سیاسی

صفحه 19-28
محمدرضا مهدی فرد؛ رمضانعلی رویایی

3.

بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیران و انتخاب سیاست‌های تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 29-41
کاظم چاوشی؛ محمد رستگار؛ محسن میرزائی

4.

تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تاکید بر عامل رقابت بازار محصول

صفحه 43-67
امیرمحسن گرجی؛ رضا راعی

5.

شناسایی و ارزیابی مالی پروژه‌هایBOTبا رویکرد مدیریت ریسک با استفاده از روش AHP_DEA

صفحه 69-79
ابراهیم عباسی؛ احسان رمضانیان

6.

تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت‌ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران

صفحه 81-100
نصرالدین آقازاده کمالی؛ مجید دلاوری؛ علی‌اصغر اسفندیاری

7.

رابطه اندازه تجدید ارائه سود هر سهم با بازده و نسبت قیمت به سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 101-113
قاسم بولو؛ شاهین احمدی

8.

مدیریت ریسک نقدینگی بنگاه‌ها مطابق با شریعت از طریق صندوق سپرده گذاری اختصاصی

صفحه 115-128
علی راه نشین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب