1.

بررسی معاملات پربسامد و تأثیر آن بر نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-26
مونا عسگری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمدعلی عبدالوند

2.

ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ

صفحه 27-40
یونس نادمی؛ اسمعیل ابونوری؛ زهرا علمی

3.

بررسی مدل های ارزشگذاری سهام با رویکرد دستیابی به مدل بهینه در صنعت بانکداری ایران

صفحه 41-56
زهرا ترقی جاه؛ هاشم نیکومرام

4.

بررسی تأثیر عامل حساسیت سهامداران، ویژگی های سهام شرکت ها و اثر مومنتوم بر بازده سهام و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 57-78
داود حمزه؛ مریم خلیلی عراقی؛ کامبیز پیکارجو

5.

آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های درمانده مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 79-90
محمداسماعیل فدائی نژاد؛ محمدرضا مایلی

6.

ارزیابی سودآوری تحلیل بنیادی با ارائه مدلی برای ساخت متغیر قدرت بنیادی با استفاده از تحلیل عاملی

صفحه 91-104
سعید فتحی؛ علی صفری؛ محبوبه جعفری مظاهری کلهرودی

7.

ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک با تلفیق BSC و تحلیل شبکه ای فازی (مطالعه موردی در بانک پاسارگاد شهر تهران)

صفحه 105-117
نازنین پیله وری

8.

سنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 119-143
محمدحسین پوست فروش؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ محمود معین الدین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب